ZAVŘÍT
Zpět na homepage
 
 
 
 
 
 
   
English version

pro zájemce o členství

  • Členem AFIZ se může stát fyzická nebo právnická osoba, která aktivně působí v oblasti zprostředkování nebo poradenství na finančním trhu.
  • Členem AFIZ může být též fyzická osoba, která působí jako odborník na finančním trhu.
  • O přijetí za člena rozhoduje Představenstvo, které zasedá jedenkrát měsíčně.
  • Na přijetí není právní nárok, Představenstvo může žádost o přijetí zamítnout bez uvedení důvodů. Proti takovému rozhodnutí Představenstva se nelze odvolat.
  • Právnická osoba musí před přijetím absolvovat právní audit, v rámci kterého právní oddělení prověří soulad činnosti zájemce s platnou legislativou.
  • Zájemcům o členství doporučujeme se seznámit se základními dokumenty, kterými jsou Stanovy, Etický kodex a Disciplinární řád.
  • Od podání žádosti do přijetí má zájemce statut žadatele a je uveden v seznamu žadatelů. V tomto seznamu jsou vedeni i ti zájemci, kteří podali neúplnou žádost a nemohou být do doby jejího doplnění přijati.
  • Další informace vyhledáte pomocí menu v levé části

 

© 2010 AFIZ
AFIZ, z.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1
tel.: xxx