Smutná zpráva

Ve věku 77 let dnes zemřel zakládající člen ARIZ/AFIZ a dlouholetý prezident AFIZ pan

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

Čest jeho památce!